PRAMENITA VODA Z ČESKA

Voda je živá bytost

 

Čistá pramenitá strukturovaná voda je energeticky bohatá.

Voda je naše společné bohatství a je životně nutná pro každý živý organismus. Je to základní každodenní prvek života a motor civilizace.

A CO JE TO VLASTNĚ PŘÍRODNÍ STRUKTUROVANÁ VODA?

Dokonalá SV je dešťová voda, která získala potřebnou strukturu prosakováním horninami a vyvěrající v přírodních pramenech. Horniny jsou přírodní filtr dešťové vody, které této vodě dávají strukturu. Naštěstí máme oblasti v ČR, kde můžeme tuto SV pít v té nejvyšší kvalitě v podobě vytékajících pramenů. Jako naše voda Áčko ze studánky Zdislava v Jablonné Podještědí.

ROZBOR VODY Á (Voda Á se stáčí čerstvá a skladuje se maximálně týden. Vodu vždy skladujte v temnu a suchu!)

 

 

Obrázek1

Datum odběru: 15.5.2023 (Lab. číslo: 182188)

Analýzu provedlo: Monitoring s.r.o., analytická laboratoř

 

Výhody pramenité vody před kohoutkovou

Obrázek2

 

 1. Přirozená čistota: Pramenitá voda je často přirozeně filtrována skrze vrstvy hornin a půdy, což pomáhá odstraňovat nečistoty a kontaminanty. To může znamenat, že pramenitá voda obsahuje méně chemických látek, jako jsou pesticidy nebo průmyslové chemikálie, než kohoutková voda.
 2. Absence chloru: Na rozdíl od kohoutkové vody pramenitá voda obvykle neobsahuje chlor ani jiné dezinfekční chemikálie. To znamená, že pramenitá voda nemusí mít nepříjemný chlórový zápach nebo chuť a také eliminuje riziko vytváření škodlivých vedlejších produktů z dezinfekce.
 3. Nižší riziko kontaminace: Pramenitá voda je obvykle izolována od povrchových zdrojů znečištění, což snižuje riziko kontaminace bakteriemi, viry nebo parazity. To může být obzvláště důležité pro osoby se sníženou imunitou nebo pro ty, kteří žijí v oblastech s nízkou kvalitou kohoutkové vody.
 4. Ekologický přínos: Pramenitá voda je obnovitelný zdroj, který může být udržitelně využíván, pokud je správně řízen. Navíc pramenitá voda často vyžaduje méně energeticky náročné procesy čištění a distribuce než kohoutková voda.

 

Nicméně je důležité si uvědomit, že kvalita pramenité vody se může lišit a někdy může obsahovat kontaminanty nebo mikroorganismy. Proto je důležité pravidelně testovat pramenitou vodu a zajistit její bezpečnost pro pití. Voda Áčko je pravidelně testována a výsledky testů jsou zveřejněny na webu https://czechdomu.cz/voda/

Tabulka “Obsah vody v orgánech”

Obrázek3

Na co si dát pozor: Konduktivita (vodivost) - Ukazatel, který je úměrný množství rozpuštěných anorganických látek (solí) ve vodě. Čím je vodivost nižší, tím je pro lidský organizmus voda vhodnější. Vody s vodivostí vyšší než 300µs/cm nejsou vhodné k dlouhodobému užívání a mohou způsobit i zdravotní potíže.

         

NAŠE VODA POCHÁZÍ ZE STUDÁNKY ZDISLAVA

Obrázek4    Obrázek5

Zdislavina studánka se nachází poblíž Jablonného v Podještědí na Liberecku. Již z dálky vás zaujme empírovým glorietem s osmi toskánskými sloupy z přelomu 18. a 19. století. Láká však převážně díky léčivému pramenu, který si zde turisté nabírají do lahví pro její léčivou pověst. Voda ze studánky údajně pomáhá při kožních onemocněních, ale má pozitivní vliv i na lidskou psychiku. Bonusem je to, že chutná báječně.

Zajímavost: Podle pověsti studánku nechala vyhloubit sama svatá Zdislava z Lemberka. Právě Zdislava používala vodu ze studánky k léčbě nemocných, přestože písemné prameny o studánce v tomto směru mlčí. První písemný záznam o studánce pochází zhruba z poloviny 19. století, kde je zápis v souvislosti s jabloneckým rychtářem a měšťanem Jungem Richterem, jenž nechal do skalního výklenku nad studánkou umístit pískovcovou sochu svaté Zdislavy coby poděkování za své vyléčení.

Zajímavý je i samotný život svaté Zdislavy, která se vdávala údajně už ve svých 15 letech. Provdala se za Havla z Lemberka. Zemřela mladá. Za svůj krátký život, do svých 30 let porodila 4 děti a především se zapsala nesmazatelně do dějin národa. Povídá se, že byla „dítětem milosti a dcerou světla“. Byla výjimečná ve své neúnavné péči nejen coby matka o své děti, ale tím, jak se obětovala pro druhé v podobě léčení. Pomáhala do úmoru svým bližním i cizím lidem. Proto se stala i patronkou rodin.

(Autor: Kateřina Lulková)

 

VODA MÁ NEUVĚŘITELNOU PAMĚŤ A DOBŘE VÍ, JAK S NÍ ZACHÁZÍME.

Vodu nemůžeme vyhodnocovat pouze z pohledu chemie a mikrobilogie, ale měli bychom brát ve zřetel další faktory, např. kudy tekla (podzemní cesty, místo, kde vyvěrá atd.), kdo ji stáčel, jakou cestou se dostávala ke konečnému spotřebiteli apod. VODA JE TOTIŽ NEJVĚTŠÍM NOSIČEM DAT A INFORMACÍ.

Jak se naučit pít pravidelně?

Nečekejte, až budete mít žízeň. Stav žízně doktoři hodnotí už jako disharmonický, proto bychom pocit žízně neměli v ideálním případě vůbec zažívat. Obecně se doporučuje v průběhu dne pít pravidelně a po menších dávkách. Zamezíte tak dehydrataci a současně nebudete přetěžovat ledviny.

Kolik vody denně vypít?

Možná si ještě ze školních učebnic biologie pamatujete, že každý by měl denně vypít nejméně 2 až 3 litry tekutin. To je však velmi zjednodušené tvrzení, které nelze takto obecně aplikovat na každého. Záleží totiž na mnoha vnitřních a vnějších faktorech, jako jsou váha, věk, pohlaví, aktuální zdravotní stav člověka a energetický výdaj (například při sportu).

Sklenice teplé vody pro ranní hydrataci

V noci se tělo postupně dehydratuje. Proto to nejlepší, co můžete ráno jako první udělat, je dopřát organismu tekutiny. Doporučujeme sklenici teplé, nebo alespoň vlažné vody. Tělo tak nebude muset vydávat zbytečnou energii na zahřátí studené vody na tělesnou teplotu, zároveň se tím nastartuje metabolismus a podpoří ledviny. 

 

Snažte vyhnout průmyslově vyrobeným ovocným džusům, šťávám, limonádám, cole a energetickým nápojům. Obsahují totiž nadbytečné cukrychemická barviva a jiné přísady, které pouze zatěžují a unavují organismus. I ochucené minerálky zvládají v těle udělat pěknou paseku, umělá sladidla totiž mohou ve výsledku na organismus působit ještě hůř než nadbytek cukru.

11 BENEFITŮ KVALITNÍ STRUKTUROVANÉ VODY

Už asi chápete, že voda ovlivňuje celou řadu důležitých procesů v našem organismu a naprostá většina z nich by bez vody vůbec nemohla probíhat. O to důležitější je, abychom své tělo dostatečně hydratovali, a to nejlépe pitím přiměřeného množství čisté vody.

Pití obyčejné vody pomáhá udržovat naše tělo v kondici. Nejen že se díky vodě budeme cítit svěží a plní energie, ale podpoříme své zdraví a s ním celkovou kvalitu života i na dalších úrovních.

 1.  Voda nás udržuje v kondici
 2.  Zvyšuje výkon a sílu
 3.  Dodává energii a prospívá dobré náladě 
 4.  Zlepšuje paměť a soustředění
 5.  Pomáhá proti bolesti hlavy a migréně
 6.  Čistí organismus
 7.  Ulehčuje trávení
 8.  Podporuje hubnutí
 9.  Omlazuje pleť
 10.  Posiluje imunitu
 11.  Udržuje svěží dech